Ambasador Cui Dživei primio delegaciju za promociju
2017/11/13

Četrnaestog septembra, Ambasador Cui Dživei je primio zamjenika generalnog direktora grupacije Tongžentang iz Pekinga i predsjednika preduzeća Pekinška farmaceutska kompanija Tongžentang, gospođu Ding Jungling, i druge goste. Delegacija je došla u Crnu Goru radi promocije tradicionane kineske medicine i farmacije. Gospođa Ding je upoznala ambasadora o planiranim promotivnim aktivnostima tradicionalne kineske medicine kao pratećeg programa Foruma gradonačelnika glavnih gradova „16+1". Takođe je predstavila i viziju o mogućoj saradnji sa Crnom Gorom u toj oblasti.

Gospođa Ding je tom prilikom izvjestila ambasadora o konkretnim planovima ovih promovitnih i humanitarnih aktivnosti, pomoću kojih će građanima, uz dvojezične promotivne materijale, približiti istoriju grupacije Tongžentang, brenda tradicionalne kineske medicine, kao i njen nastup i širenje van Kine, a posebno u Evopi. Pored ovih pomenutih aktivnosti, članovi delegacije, šest iskusnih lekara kineske medicine, obavili su besplatne preglede za vrijeme održavanja Foruma. Ovaj gest je bio dobro primljen kod građana Crne Gore.

Ambasador Cui je istakao da se konkretna saradnja poslednjih godina odvija u svim oblastima, posebno nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji na polju gajenja i proizvodnje kineskog lekovitog bilja, kao i otvaranja Centra za tradicionalnu kinesku medicinu od strane Uprave za tradicionalnu kinesku medicinu provincije Sičuan. Sve je to pokazalo ogroman potencijal i veliku želju obje strane za buduću konkretnu saradnju u toj oblasti. Kineska ambasada je izrazilao želju da zajedno uložimo dodatne napore i podstaknemo ovu saradnju, kako bi se još više ojačalo širenje tradicionalne kineske medicine i kulture u Crnoj Gori.

Suggest to a friend   
Print