Održan je Forum privrednih komora glavnih gradova "16+1"
2017/11/15

Jedan od pratećih programa aktivnosti Drugog foruma gradonačelnika glavnih gradova Kine i CIE, Forum privrednih komora glavnih gradova „16+1“, u formi okruglog stola, uspješno je održan 15. septembra u Podgorici. Predsjednici i drugi predstavnici privrednih komora Pekinga i 16 zemalja su učestvovali u radu ovog Foruma. Potpredsjednik vlade Crne Gore, g. Simović, kao i ambasador NR Kine u Crnoj Gori, g. Cui Dživei, uzeli su učešće u Forumu.

Potpredsednik vlade Crne Gore, g. Simović, prvo se zahvalio i pozdravio učesnike Foruma, a zatim je istakao da Kina igra sve važniju ulogu na međunarodnoj sceni, a druge zemlje svijeta svestrano razvijaju saradnju sa Kinom dijeleći plodove tog razvoja. Konkretna saradnja između Crne Gore i Kine je u okviru mehanizma saradnje „16+1“ napravila suštinski napredak u oblastima infrastrukture, kulture, kineske tradicionalne medicine i drugih oblasti. Onda je nastavio riječima da će prateći ovu tendenciju neprekidnog produbljivanja saradnje između Kine i zemalja Jugoistočne Evrope, ove zemlje imati još efikasniju saradnju u svim oblastima, što će sigurno podstaći zajednički razvoj cijelog regiona.

Ambasador NR Kine u Crnoj Gori, g. Cui Dživei, srdačno je čestitao na uspješnom održavanju ovog Foruma i istakao je da se uz zajedničke napore Kine i zemalja CIE mehanizam saradnje „16+1“ neprekidno razvija i postaje sve uspješniji, uspostavljajući svestrani, sveobuhvatni i višeslojni model za saradnju. Bilateralna i multilateralna saradnja ulaze u zrelu i plodonosnu fazu. Ovaj inovativni mehanizam i subregionalna saradnja otvorila je novi put razvoja odnosa između Kine i tradicionalno prijateljskih zemalja, što pruža novu platformu saradnje lokalnih karakteristika. Kina ima duboko i tradicionalno prijateljstvo sa zemljama CIE. Kina pridaje veliku važnost odnosima sa Evropom, kao i važnost pozicije zemalja ovog regiona u Evropi. Kina želi da pomoću ove platforme saradnje, kao i na osnovu komplementarnosti i preferencijalnosti, podstakne saradnju sa ciljem da postigne što konkretnije rezultate.

Predsednik CCPIT-ja i zamjenik predsjednika međunarodne privredne komore Pekinga, gospodin Lin Bin, na Forumu je predložio da se uspostavi mehanizam u formi okruglog stola, gdje će učestvovati predsjednici privrednih komora glavnih gradova „16+1“. Predlog je prihvaćen aplauzima i oduševljenjem učesnika. Učesnici ovog biznis Foruma su diskutovali i razmjenjivali mišljenje oko glavnih tema: „Vremenska efikasnost i razvojna tendencija inicijative 'Pojas i put' u zemljama CIE“, „Integrisanje prednosti i resursa privrednih komora glavnih gradova“ i „Zajedničko predvođenje održivog razvoja investicija i trgovine između Kine i Evrope“.

Suggest to a friend   
Print