Ambasador Cui Dživei sastao se sa predsjednikom Udruženja novinara
2016/10/28

Ambasador Cui Dživei se 2. avgusta sastao sa predsjednikom Udruženja novinara, gospodinom Vujanovićem, u staroj prijestonici Crne Gore - Cetinju. Domaćin i gost su tom prilikom razmijenili mišljenje o pitanjima vezanim za jačanje saradnje u oblasti medija i produbljivanju bilateralno-kulturne razmjene dvije zemlje.

Gospodin Vujanović je upoznao ambasadora Cuija sa osnovnim prilikama i međunarodnom saradnjom Udruženja novinara Crne Gore. Istakao je da zbog ekonomskog razvoja Kine i sve većeg broja projekata realizovanih uz saradnju sa Kinom, teme vezane za Kinu sve više privlače pažnju crnogorskih novinara. Udruženje novinara Crne Gore želi da uz pomoć kineske ambasade uspostavi odnose sa što većim brojem kineskih medijskih kuća, kako bi unaprijedili međusobnu saradnju i nju učinili sadržinski bogatijom. Ambasador Cui je istakao da Udruženje novinara Crne Gore okupljajući stručnjake iz kruga medija Crne Gore, predstavlja platformu za bilateralnu saradnju u oblasti medija. On je još poručio da produbljivanjem konkretne saradnje dvije zemlje u okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put" i mehanizma 16+1, mediji igraju sve važniju ulogu u jačanju uzajamnog razumijevanja dva naroda. Kineska ambasada želi da igra aktivniju ulogu u uspostavljanju komunikacije i saradnje novinara dvije zemlje u vidu organizacije različitih aktivnosti, izbora tema izvještaja vezanih za Kinu, pravljenja intervjua i emisija, razmjene podataka i materijala, kao i podsticanja na saradnju.

Na sastanku su razmotrena i pitanja o posjeti crnogorskih novinara Kini i dolasku kineskih izvještača u Crnu Goru, kao i o zajedničkoj organizaciji kulturnih aktivnosti.

Suggest to a friend   
Print