početna strana > Aktuelnosti
Marija Orlandić: Kineske studije – most saradnje sa univerzitetima i kompanijama iz Kine
2020/10/01

Autorka: Marija Orlandić, dekanica Kineskih studija Univerziteta Donja Gorica

 

Internacionalizacija je jedan od ključnih principa razvoja i vizije Univerziteta Donja Gorica (UDG). Njegovu misiju izražava moto „Istorija budućnosti", što praktično znači „proizvodnja sjemena budućnosti". Međunarodna saradnja i usavršavanje širom svijeta, kao i prakse tokom studiranja, sastavni su dio studiranja na Univerzitetu Donja Gorica. Jedna od praktičnih potvrda ovakve usmjerenosti je uvođenje engleskog jezika kao službenog jezika na UDG-u, ali i velikog broja studijskih programa usmjerenih ka Evropi, Americi, Kini. Neki od njih su: Evropske studije, zatim Evropske institucije i politike, Američke studije, Master studije iz oblasti zvanične evropske statistike koje se organizuju pod licencom Eurostata, Međunarodno hotelijerstvo i menadžment pod franšizom Vatel Univerziteta iz Francuske, a od prošle studijske godine i Kineske studije koje se organizuju u saradnji sa univerzitetima iz Kine. U procesu je uspostavljanje saradnje sa univerzitetima iz Rusije, Ukrajine i Kazahstana, kao i sa prestižnim Asian Institute of Technology – AIT sa Tajlanda.

Zašto se toliko ulaže u međunarodnu saradnju? Iz vrlo praktičnih razloga – da studenti UDG-a budu što profesionalniji i globalno mobilni, jer je svijet postao globalno selo. Univerzitet Donja Gorica funkcioniše na principu otvorenosti i saradnje i sa lokalnim, ali i sa globalnim okruženjem. UDG ima bogatu međunarodnu saradnju, svaki student ima priliku da tokom studija boravi u inostranstvu, bilo po osnovu razmjene, bilo prakse u poznatim kompanijama ili sezonskog rada. Tako je npr. blizu 1.000 studenata boravilo u SAD-u po osnovu programa razmjene i Work&Travel programa, dok je na evropskim univerzitetima blizu 300 profesora i studenata UDG-a učestvovalo u okviru Erasmus plus programa, a na afričkim univerzitetima imalo je priliku da boravi oko 20 studenata i profesora sa UDG-a. Upravo po međunarodnoj saradnji i praksi studenata, UDG je prepoznat i van regiona. Zaista međunaordno umrežavanje predstavlja važan dio imidža UDG-a.

Prateći promjene na globalnom tržištu Univerzitet Donja Gorica je posebno razvio saradnju sa Kinom, u okviru koje ima potpisane memorandume o saradnji sa 18 kineskih univerziteta i sa nekoliko poznatih kompanija. Kineski univerziteti koji su partneri Univerziteta Donja Gorica su: Renmin University of China, Beijing; Shanghai Jiao Tong University; Southwestern University of Finance and Economic, Chengdu; Xidian University, Xi'an; Shenzhen University; Xihua University, Chengdu; Beijing Union University; Antai College of Economics and Management, Shanghai; Zhejiang Gongshang University, Hangzhou; Communication University of China, Beijing; Beijing International Studies University; Beijing Foreign Studies University; Jincheng College of Sichuan University, Chengdu; Capital Normal University, Beijing; Changsha University of Science and Technology; South China University of Technology, Guangzhou; Zheijiang Normal University, Zheijiang; kao i Hubei University, Wuhan.

Pod pokroviteljstvom Confucious Institute Headquarters (Hanban) iz Pekinga i u saradnji sa Beijing Union University na UDG-u je otvorena „Tourism Confucious Classroom".

UDG je posjetio veliki broj delegacija kineskih univerziteta, institucija i kompanija, među kojima se ističe posjeta predsjednika i delegacije Nacionalnog narodnog kongresa - Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i javno zdravlje, kao i predsjednika Chinese Academy of Scinece (CAS) i Alliance of International Science Organizations (ANSO).

Univerzitet Donja Gorica sa ponosom ističe i članstvo u ANSO sa sjedištem u Pekingu a koju čine oko 60 svjetskih akademija, univerziteta i istraživačkih institucija. Isto tako, važno je napomenuti i saradnju koju je UDG ostvario sa Chinese Academy of Scinece (CAS) i Chinese Academy of Social Science (CASS), sa kojima razvija zajedničke ideje i projekte. UDG je posebno ponosan na saradnju koju je ostvario sa Beijing Municipal Education Commission, koja je nadležna za unapređenje obrazovanja u Pekingu i za oko 90 univerziteta u Kini.

Takođe, UDG je među inicijatorima i prvim potpisnicima „17+1 Tourism College Union" deklaracije o saradnji na polju obrazovanja u oblasti turizma. Uspostavljena je i saradnja Naučno tehnološkog parka UDG-a „Preduzetničko gnijezdo" sa Naučno tehnološkim parkom iz Pekinga „College Student Innovation Center".

Od prošle godine na UDG-u funkcioniše Blockchain učionica koja je osnovana u saradnji sa kineskim partnerima, a posebno sa Blockchain Global, Shanghai kao i Waykichain, Shenzhen. Učionica je fokusirana na upoznavanje i edukaciju studenata iz oblasti: Blockchain, Internet of things, Big data, FinTech, Artificial Inteligence itd. Do sada je organizovano 5 radionica na kojima su, pored studenata učestvovali i učenici srednjih škola – polaznici UDG Kampa za talente.

Kineski studenti učestvuju na Kampu za talente UDG

Preko 100 profesora, saradnika i studenata UDG-a sa svih studijskih godina imalo je priliku da boravi na univerzitetima u Kini usavršavajući se u oblastima ekonomije, informatike, bezbjednosti hrane, dizajna, politehnike i turizma. Osim sticanja znanja u oblastima za koje se školuju, svi oni su učili kineski jezik i izučavali bogatu kinesku kulturu i tradiciju. Takođe, oko 10 profesora UDG-a je do sada je bilo pozvano i držalo predavanja na kineskim univerzitetima.

Osim usavršavanja studenti i saradnici su imali priliku i za sticanje radnih iskustava u okviru praksi u nekim od najvećih kineskih kompanija i poslovnih udruženja. Samo neke od njih su Sichuan Road and Bridge Group Corp LTD (SRBG), jedna od najvećih kompanija u oblasti izgradnje mostova, Sichuan Tianfu Bank koju je Financial Times uvrstio u svoju listu top 1.000 banaka na svijetu.

Studenti na Internshipu u Kini

Sa druge strane oko 70 kineskih studenata i profesora je u okviru međunarodne univerzitetske saradnje boravilo na UDG-u, a po osnovu studijskog boravka ili obavljanja prakse u kompanijama u Crnoj Gori. UDG je organizovao nekoliko međunarodnih foruma posvećenih „The Belt & Road" inicijativi, posebno Miločerski razvojni forum, na kojima su bili gosti eminentni profesori i biznismeni iz Kine. UDG je razvio saradnju sa kompanijom Sugon – Dawning Information Industry, jednom od najnaprednijih kompanija na svijetu u proizvodnji super kompjutera, kao i sa CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade, i BWG – Beijing Waterworks Group. UDG je posjetila i poslovno-tehnička delegacija Ningbo Free Trade Zone u cilju uspostavljanja poslovne saradnje, posebno na polju razvoja start-up i inovativnih biznisa.

Pandemija COVID-19 je pomjerila boravak doktoranta UDG-a u kompaniji Alibaba, koji je iniciran prošlogodišnjom posjetom Rektora UDG ovoj kompaniji. Isto tako, u uslovima pandemije profesori i studenti UDG-a su učestvovali na više vebinara i naučnih konferencija koje su organizovali kineski parneri a kineski stručnjaci učestvuju u projektima i istraživanjima UDG-a.

UDG je organizovao da se 11 izlagača iz Crne Gore predstavi na upravo započetom CIFTIS – China International Fair for Trade in Services, među kojima su i tri UDG fakulteta.

Na početku pandemije COVID-19 u Kini, studenti UDG su uputili podršku svojim prijateljima u Wuhanu i Kini i snimili video koji je zavrijedio veliku pažnju i objavljen je na zvaničnom portalu državne medijske grupe China Media Group, kao i na zvaničnoj stranici najtiražnijih novina People's Daily. Isto tako, prijatelji iz Kine su uputili nekoliko pošiljki zaštitnih maski i sredstava UDG-u tokom pandemije.

Od početka godine na UDG-u se organizuju Kineske studije kao poseban studijski program u okviru Fakulteta za kulturu i turizam. Ove studije se organizuju u saradnji sa grupom univerziteta iz Kine i predstavljaju krunu višegodišnje saradnje UDG-a sa njima. Fokus Kineskih studija je na istraživanju savremene Kine u globalnom i istorijskom kontekstu. Program Kineskih studija je zasnovan na istraživanju kulture, istorije, filozofije, ekonomije, ali i informatike čiji se procvat dešava upravo u Kini. „The Belt and road" inicijativa kao važan činilac globalnog razvoja takođe je jedan od istraživačkih predmeta ovog studijskog programa. Program Kineskih studija na UDG-u je potpuno drugačiji od studijskih programa kineskih studija u Evropi. Časovi kineskog jezika su obezbijeđeni kroz dva različita kanala: kroz Konfučije učionicu, ali i u saradnji sa univerzitetima iz Kine. Oko petnaest profesora iz Kine će predavati na različitim nivoima studija i u različitim oblastima.

Drugojakost ovih studija ogleda se u tome što će svi studenti ovog studijskog programa biti učesnici programa razmjene koji će uključivati boravak na jednom od univerziteta iz Kine u trajanju od najmanje jednog semestra, ali isto tako studenti će obavljati praksu u kineskim institucijama i kompanijama kako u Kini tako i u njihovim kompanijama u Crnoj Gori i regionu.

Riječju, razvija se karakter i samopouzdanje studenata kako kroz teoriju tako i praksu, kroz putovanja i boravak ne samo u Kini, koja je strateški partner UDG-a.

Sve ovo je doprinijelo produbljavanju prijateljstva studenta našeg univerziteta i partnerskih univerziteta iz Kine.

Uspjeh naših studenata u njihovom životu je mjera i našeg uspjeha – to je princip studiranja na Univerzitetu Donja Gorica.

Suggest to a friend   
Print